ersor s.r.o.

Spoločnosť  ersor s.r.o. vytvára na trhu mediálno-reklamnú agentúru. Spája sa s jej dcérskou firmou ALLVIDEO, ktorá na trhu foto – video služieb pôsobí od roku 2000. Firma ALLVIDEO vytvorila podložie pre vznik novej spoločnosti na trhu reklamných služieb. To na základe dlhoročných skúseností v oblasti médií. Takto ersor s.r.o. zužitkováva vysokú technickú úroveň, niekoľkoročnú skúsenosť  v oblasti médií a kreatívne podložie svojho mladého teamu. Tento rozmer podmienený kapitálovým disponovaním (materskej firmy ersor s.r.o.) ustanovuje nový a pritom už veľmi starý formát našej firmy.

Vaša mediálno-reklamná agentúra ersor s.r.o.