reklamné kampane

Komplexné reklamné riešenia, ktoré využívajú všetky typy masmédií (tlač, televízia, internet, rádio). Návrhy a poradenstvo vedú k cielenému osloveniu zákazníka, čo smeruje k vášmu profitu.

Využívame našu skúsenosť a kreativitu pre vašu reklamu.

Od analýzy, cez reklamnú stratégiu a návrh, až k samotnej realizácii – poskytujeme nielen výrobu všetkých druhov reklamy v rôznych častiach masmédií, ale predovšetkým vám pomôže vyriešiť otázky corporate identity, brandingu, reklamy a pod.

ersor backstage