video služby

Na trhu video služieb spoločnosť vystupuje spoločne so značkou ALLVIDEO, ktorá sa pohybuje v tejto sfére už od roku 2000. Nadobudnuté skúseností v oblasti filmovania, postprodukcie, či video projekcií sú zárukou kreatívneho a kvalitného záznamu.

reklamné spoty

Rozmer reklamy, ktorý je možný umiestniť na rôzne spravodajské servery, blogy alebo iné webové portáli, či sociálne siete. Teda reklamné videa dokážu pokryť veľkú audienciu, ktorá môže váš obsah vidieť.

videoklipy

Videoklip ako krátkometrážne audiovizuálne dielo má za úlohu korešpondovať so samotným hudobným dielom. Videoklip teda predstavuje jeho vizuálnu stránku, ktorá je v súčasnosti veľmi dôležitým aspektom prezentácie. Preto sa u nás dbá nielen na jeho vysokú kvalitu, ale aj na obsahovú stránku.

letecké zábery

Dynamické zábery z vtáčej perspektívy.
Zmena uhlu pohľadu prostredníctvom novej perspektívy oproti záberom zo zeme, a to pomocou lietajúcich dronov. Vizuálne zaujímavejšie a dynamickejšie snímky, ktoré otvárajú nové možnosti spropagovania a dokumentovania vašich projektov.

edukačné a
inštruktážne videá

Videozáznamy, ktorých cieľom je informovať a poznávať nepoznané. Ich charakter je v súčasnej dobe neodmysliteľnou súčasťou mediálnej výchovy.

videoprojekcie

Dnes súčasnosť každej firemnej prezentácie, školenia, konferencie alebo aj kultúrno-zábavného podujatia. Divízia našej VIDEOPROJEKCIE a VIDEOTECHNIKY ponúka vo svojom portfóliu videotechniku, projekcie, modulárne obrazovky a TV, kamery, strihové réžie a rozvody videa, či zvuku. Samozrejme poskytujeme finálne spracovanie video záznamu a postprodukciu.

livestream

Naša služba livestream slúži k prenášaniu audiovizuálneho materiálu po internete, teda zabezpečíme vám živý prenos vašej akcie na internete.

časozber

Časozberné video alebo time lapse slúži na zachytenie určitého deju, javu alebo zmien na scéne. Použitím techniky intervalového snímania, čiže videosekvencie zloženej z množstva snímok, je možné zachytiť dlhý časový úsek prebiehajúcich zmien. Mnoho príkladov nájdete v našom portfóliu.

ersor backstage